PRŮBĚH EKOLOGICKÉ LIKVIDACE VOZIDEL

Celý proces je snadný a pro Vás časově nenáročný. Stačí udělat jen první krok a zbytek zařídíme sami! 

 1. Zkontaktujte nás - rozhodnete-li si nechat zlikvidovat Váš vůz, máte 2 možnosti, jak nás Likvidace vozidla - kontaktovánízkontaktovat - buď zavoláte Vy nám a to na telefonní číslo +420 606 272 373 nebo zavoláme my Vám, pokud vyplníte náš kontaktní formulář pro likvidaci ONLINE
   
 2. Likvidace vozidel - termínDomluvme si termín a místo odvozu vozidla - společně vybereme takový termín, aby pro Vás bylo nejsnazší nám vozidlo předat. Nechceme totiž, abyste s tím měl zbytečné starosti navíc. Také se Vás zeptáme, kde Vaše vozidlo stojí a zda je pojízdné (abychom věděli kam jet a na jakou variantu odtahu se připravit) a na pár dalších informací o vozidle (např. zda je vozidlo kompletní - vysvětlení viz zde, atd.)
   
 3.  údaje o autovrakuDoplňme si podstatné údaje o vozidle - abychom mohli vystavit Protokol o likvidaci vozidla (vzor viz zde), potřebujeme znát některé údaje o vozidle z technického průkazu (velký techničák) - jedná se např. o  číslo technického průkazu, číslo VIN karosérie, registrační značky, typ vozidla, jeho hmotnost, atd. Kromě zapsání těchto informací do Protokolu, je musíme také zaslat na server Ministerstva životního prostředí prostřednictvím programu MAISOH (Modul Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství). Údaje z technického průkazu nám proto můžete buď oscannovat a poslat e-mailem (což je ta nejsnazší a nejrychlejší varianta), nebo pokud se Vám nezamlouvá, nám údaje můžete nadiktovat třeba po telefonu nebo technický průkaz zaslat poštou (zde ale hrozí riziko chybného nadiktování či zaznamenání a vystavení Protokolu se může protáhnout). Jakmile máme veškeré informace, bez odkladu vystavíme bezplatně Potvrzení o převzetí autovraku
   
 4. Odtahovka vozidel Přijedeme a odtáhneme - v domluvený čas přijedeme na domluvené místo. My Vám předáme    Protokol o likvidaci vozidla a z vozu Vám sundáme registrační značky. Vy nám dáte klíče od vozu. A   tím to pro Vás končí! Zbytek již zvládneme sami Naložíme vůz na naše odtahové vozidlo a     dvezeme autovrak do naší provozovny, kde ho ekologicky zlikvidujeme 
   
 5. registr vozidelOdhlaste vozidlo na registru vozidel - na základě našeho Potvrzení Vám úředník na příslušném odboru dopravy vyřadí vozidlo z registru vozidel. Kromě našeho Potvrzení budete potřebovat ještě registrační značky z vozu a technický průkaz (do něj Vám úředník vpíše, že vozidlo je vyřazeno z evidence)
   
 6. Likvidace vozidel - konecZrušte své povinné ručení - nakonec zbývá zrušit u Vaší pojišťovny povinné ručení na odhlášené vozidlo. Zrušení smlouvy lze k datu zlikvidování vozidla (tzn. k datu vystavení Protokolu o likvidaci)

Jaké doklady potřebujete k ekologické likvidaci?

Aby bylo možné snadno a rychle ekologicky zlikvidovat Váš vůz, je nutné si dopředu připravit několik důležitých dokladů:

 složka dokladů pro likvidaci


 • platný občanský průkaz (pokud je vůz psán na fyzickou osobu, pokud je ale vlastněn firmou, je třeba předložit oprávnění k podnikání či živnostenský list)

 • technický průkaz vozidla (tzv. velký techničák)

 • v případě, že nemáte čas, abyste likvidaci vyřizoval sám, můžete jí pověřit jakoukoli blízkou osobu (tzn. osoba, která není uvedená v tehnickém průkazu jako majitel). Jediné, co k tomu potřebujete je plná moc (stačí i neověřená, ke stažení zde).